نوروز و امید تازه….

سالی دگر گذشت،برگی دگر از دفتر تاریخ کهن این سرزمین ورق خورد و اینک در بهاری دیگر هستیم.
همزمان شدن بهار امسال با توافق هسته ای حال و هوای متفاوتی را نسبت به سال های گذشته در بین فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
اکنون با اندکی چاشنی خوشبینی بپذیریم که در آستانه ی باز شدن زنجیر تحریم ها از دست و پای اقتصاد کشور و گشایش افق های جدید برای فعالان اقتصادی هستیم.
از خداوند متعال پیشرفت روز افزون صنعت و اقتصاد ایران را در سال پیش روی خواستاریم.
noroz-tasvir_Patugh.ir-3