پروژه های انجام شده

برخی از مصرف کنندگان کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان دوپکه :

1-تعاونی مسکن یاس
2-تعاونی مسکن نیروی انتظامی
3-تعاونی مسکن کارکنان امور مالیاتی
4-تعاونی مسکن اصناف بیرجند
5- تعاونی مسکن مهر 1
6-تعاونی مسکن سایه کویر (اداره کل زندانها)
7-تعاونی مسکن دانشجویان
8-کلینیک پزشکان خیابان غفاری بیرجند
9-شرکت سرمایه گذاری ارومیه
10-شرکت کرمان تابلو
11-شرکت ستاره آرمان طوس مشهد
12-شرکت تابلوسازی صنایع برق ارس
13-تعاونی مسکن کارکنان شرکت ایران تابلو
14-آشتیان تابلو
15-شرکت شاب سرویس
16-شرکت ارگ آسیا
و …..