فیوز مینیاتوری / کلید مینیاتوری MCB دوپکه

فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری Miniature Circuit Breaker تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت میکند.
ساختمان داخل این کلیدها ( فیوز ها ) شامل عملکرد بیمتالی برای حفاظت اضافه بار و عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه است.
فیوز مینیاتوری از نظر کاربرد به تیپهای B روشنایی ، C موتوری ، D ترانسفورماتوری ، K قدرت ، Z بسیار حساس تقسیم بندی می گردد.
زمان قطع این تیپها به ترتیب ( از سریعترین ) عبارت است از : Z و B و C و D
شرکت دوپکه Doepke آلمان ، انواع فیوز های مینیاتوری MCB را با بهترین کیفیت ارائه می نماید. کلید مینیاتوری ساخت شرکت دوپکه دارای استانداردهای زیر است :
استاندارد VDE ، استاندارد IEC ، استاندارد CE اروپا ، استاندارد ایران و تاییدیه پژوهشگاه نیرو
شایان ذکر است شرکت دوپکه از معدود برندهایی است که فیوز مینیاتوری صنعتی با قدرت تحمل جریان نامی 10KA را با کد DLS6 i ارائه نموده است.

نمایش یک نتیجه