کلید محافظ جان RCCB دوپکه

کلید محافظ نشتی جریان ( یا کلید محافظ جان ) Residual Current Circuit Breaker یا اختصارا RCCB در هنگام وقوع جریان نشتی در سیستمهای الکتریکی خانگی یا صنعتی باعث قطع جریان برق می شود و از بروز خطرات احتمالی جلوگیری میکند. با انتخاب و چیدمان صحیح اجزای سیستم حفاظتی و استفاده از کلیدهای نشتی جریان ( محافظ جان ) میتوان از وقوع حوادث برق گرفتگی و آتش سوزی جلوگیری کرد.
دوپکه آلمان Doepke یکی از شرکت های پیشرو در ساخت کلید محافظ جان می باشد

نمایش یک نتیجه