کلید محافظ جان تیپ AC دوپکه

کلید محافظ جان یا کلید محافظ نشتی جریان RCCB دوپکه تیپ AC قابلیت تشخیص جریانهای نشتی با شکل موج متناوب AC را دارند. این گروه از کلید محافظ جان دوپکه بصورت 2 پل و 4 پل در دسترس است.

نمایش یک نتیجه