کلید محافظ جان تیپ B دوپکه

کلید محافظ جان یا کلید محافظ نشتی جریان RCCB دوپکه تیپ B قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب AC و مستقیم DC پالسی تا فرکانس 1 مگاهرتز و مستقیم DC صاف را دارند. این گروه کلید محافظ جان در انواع 2 پل و 4 پل ارائه می گردند.

نمایش یک نتیجه